PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY AA I AH

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY AA I AH

2007-05-02 data oryginalnej publikacji w Internecie na założonym i prowadzonym wówczas przeze mnie forum informacyjnym www.hazardzisci.info.

Artykuł M.Brubakera pokazuje historię zmian w Krokach i Tradycjach GA -AH, opartych na Krokach AA. W związku z tym, iż AA  Polsce było dużo wcześniej, zachowana została konsekwencja w oparciu się o oryginalne tłumaczenie polskie Kroków i Tradycji AA, tak by nie wprowadzać niepotrzebnych komplikacji.
Artykuł dotyczy również historii GA – AH.
Przypominam równocześnie, iż Program GA -AH jest poddawany nieustannym zmianom i modyfikacjom

Iwona – Isia

Materiał chroniony prawem autorskim

link do artykułu M.Brubakera
http://www.888betsoff.com…s%20Between.pdf

Brubaker, Michael. (2004, August).
Similarities and differences between GA and AA.
Paper presented at the Midwest Conference on Problem Gambling and Substance Abuse, Kansas City, MO.
MICHAEL BRUBAKER CSAC, NCGC

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY AA I AH

Jim W. człowiek numer jeden w Anonimowych Hazardzistach , wiele razy upadał i podnosił się, żeby postawić Organizację na “nogi”.

“Uzdrawianie Cech Charakteru W Anonimowych Hazardzistach” (Sharing Recovery Through Gamblers Anonymous) dokumentuje dwie próby, ale anonimowy informator dokumentuje trzy takie próby. Już przed pierwszym mitingiem 13-tego września 1957 roku 12 Kroków AA BYŁO JUŻ ZMIENIONE.

Jak wiemy na pierwszym mitingu GA- AH w 1957 roku, 12 Kroków zostało zaprezentowane grupie 13  osób.  To były 2(dwie) żony, 4 (czterech) alkoholików, którzy nie mieli problemu z hazardem, 6 (sześciu) hazardzistów i 1(jedna) hazardzistka.

Tabela nr 1 PORÓWNANIE 12 KROKÓW AA Z 1957 ROKU Z 12 KROKAMI AH Z 1957 ROKU

AA:1.Przyznaliśmy. że jesteśmy bezsilni wobec ALKOHOLU i że przestaliśmy kierować swoim życiem.
AH:1.Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec
HAZARDU i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

AA:2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam ZDROWIE PSYCHICZNE.(zdrowie psychiczne wersja z 1957 –sanity!-przyp.tłum)
AH:2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam
NORMALNY SPOSÓB MYŚLENIA I ŻYCIA

AA:3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece BOGA, JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY.
AH.3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życia opiece BOGA, JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY.

AA:4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
AH:4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

AA: 5.Wyznaliśmy BOGU i sobie i DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI istotę naszych błędów.
AH: 5.Wyznaliśmy
sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

AA:6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
(GOD REVOKE -uwolnił- przyp.tłum.)
AH:6.Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg
usunął
wszystkie nasze wady charakteru.
(GOD REMOVE -usunął- przyp.tłum.)

AA:7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
AH:7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

AA:8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
AH: 8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

AA:9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
AH:9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

AA:10.Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
AH:10.Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów

AA.11.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz większej więzi z BOGIEM JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
AH:11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz większej więzi
Z BOGIEM JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

AA:12.PRZEBUDZENI DUCHOWO W REZULTACIE TYCH KROKÓW, staraliśmy się nieść posłanie INNYM ALKOHOLIKOM I STOSOWAC TE ZASADY WE WSZYSTKICH NASZYCH POCZYNANIACH.
AH: 12. Włożywszy WYSIŁEK ABY PRAKTYKOWAĆ TE ZASADY WE WSZYSTKICH NASZYCH POCZYNANIACH, staraliśmy się nieść posłanie innym KOMPULSYWNYM HAZARDZISTOM.

Modyfikacja 12 Kroków AA zaprezentowana na pierwszym mitingu może być złożona na karb interakcji, jakie zachodziły między Jimem W. człowiekiem numer jeden a Samem J.- człowiekiem numer dwa. Wiarygodne źródła mówią o tym, że Sam J. był ateistą i to wyjaśnienia dlaczego na duchowe wartości z Kroków AA położono mniejszy akcent.

Trzy z pięciu głównych zmian koncentrują się na słowie „Bóg”. Jednakże te zmiany można rozumieć jako kompromisy.
Po pierwsze słowo „Bóg” zostało usunięte z Kroku 5-tego ale nie z Kroku 6-tego.
Po drugie w Kroku 2 i 11, zasadnicza koncepcja Boga jest wyrażona jako podkreślenie :”TAK JAK GO POJMUJEMY” czyli wiara w Boga tak, jak to rozumiemy.
Po trzecie „duchowe przebudzenie” z Kroku 12 AA w Krokach AH zostało usunięte.
Czwarta zmiana jest niewielka I dotyczy tego, co zostało zmodyfikowane przez inne organizacje przyjmujące program 12-to krokowy. Mianowicie słowo „alkohol” zostało zastąpione przez „hazard”.
Ostatecznie Jim W. i Sam J.zmienili również Krok 2-gi. Powód tego jest nieznany. Ale zamiast „może przywrócić…” („being restored”) wstawili „normalna drogę myślenia i życia”.
Ta zmiana podkreśla, że hazardziści nie są niepoczytalni albo nie są tak niepoczytalni jak alkoholicy.
Hazardziści po prostu doświadczają czegoś nienormalnego na ich drodze myślenia i życia.
Jest zatem jasne, że założyciele AH za wszelką cenę chcieli uniknąć napiętnowania jakie niesie określenie „niepoczytalność”.
Sam J., numer dwa AH, nie pozostał długo w Organizacji, ale jego wzajemne oddziaływanie z Jimem W. miało znaczący wpływ na zmianę kroków AA. Te zmiany nie zostały ukończone w 1957 roku.
Jim W. dokonał w 1962 roku czterech zmian w wersji Kroków z 1957 roku.

Tabela nr 2 PORÓWNANIE 12 KROKÓW AH Z 1957 ROKU Z 12 KROKAMI AH Z 1962 ROKU

1957 – 1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec hazardu i że przestaliśmy kierować własnym życiem
1962 – 1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec hazardu i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

1957 -2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia.
1962 -2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia.

1957 – 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życia opiece BOGA, JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY
1962- 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życia opiece TEJ SIŁY, JAKKOLWIEK JĄ POJMUJEMY.

1957 – 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny .
1962 – 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny i
FINANSOWY.

1957 -5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
1962 -5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

1957 -6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wszystkie nasze wady charakteru.
1962 -6. Staliśmy się całkowicie
gotowi do usunięcia tych wad charakteru.

1957 -7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
1962 -7.Pokornie prosiliśmy
Boga (jakkolwiek go pojmujemy), aby usunął nasze braki.

1957 -8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
1962 -8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

1957 -9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
1962 -9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

1957 -10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów
1962 -10.Prowadziliśmy nadal
osobisty obrachunek z samymi sobą i jeśli byliśmy w błędzie, szybko przyznaliśmy się do tego.

1957 -11.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.
1962-11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.

1957 -12. Włożywszy wysiłek w to, aby stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie innym kompulsywnym hazardzistom.
1962 -12. Włożywszy wysiłek w to, aby stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie innym kompulsywnym hazardzistom.

Pomimo, że Sam J. opuścił AH na długo przed 1962 roku, kwestia kontynuacji sprawy „Boga” jest nadal ważna dla AH. Dlaczego? Ta sprawa nie jest do końca jasna.
WSZYSTKIE ZMIANY Kroków z 1957 roku koncentrują się na słowie „Bóg”.
Po pierwsze słowo „Bóg” zostało usunięte z Kroku 6 tak jak to zostało zrobione rok wcześniej z Krokiem 5-tym.
Po drugie podkreślone zostało „tak jak go rozumiemy”.
W Kroku 3-im jest zmiana na „Siłę tak jak ją rozumiemy”.
Ten Krok wydaje się nawet poszerzać nawet dalej koncepcję Boga dozwoloną dla Anonimowych Hazardzistów.
Ostateczna zmiana z 1962 roku to sprzeczność (”claryfication”-przyp.tłum) „JEGO” w Kroku 7-ym.
Obawy, niedomówienia , zainteresowanie „Bogiem” i duchowością nie skończyło się wraz z odejściem “Człowieka numer 2”.
Poza tym, jako nawiązanie do Kroku 12-tego, został w 1967 roku dopisany „obrachunek moralny” do Kroku 4-tego jako dodatek do wersji Jima W. z 1962 roku.

W 1962 roku Jim W. napisał także 12 tradycji zwanych inaczej Programem Jedności.
Program 12 tradycji AA stał się ponownie dla niego źródłem.
12 Kroków jest przewodnikiem dla nas, podczas, kiedy 12 Tradycji mówi o strukturach Organizacji i działaniach organizacyjnych.
I podobnie, jak Kroki Zdrowienia, tak i również Tradycje AA zostały zmienione.

Tabela numer 3 ilustruje zmiany w 12 Krokach AA.
Jim W. napisał Kroki Jedności albo Tradycje w 1962 roku.

PORÓWNANIE 12 TRADYCJI AA I PROGRAMU JEDNOŚCI TRADYCJI AH Z 1962 ROKU

AA.1.Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
AH.1.Nasze wspólne dobro jest najważniejsze, indywidualny powrót do zdrowia zależy od jedności Anonimowych Hazardzistów.

AA.2.Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
AH.2. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami, oni nie rządzą.

AA.3.Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
AH.3.Jedynym wymogiem dla członków Anonimowych Hazardzistów jest pragnienie, by przestać uprawiać
HAZARD

AA.4.Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
AH.4.Każda grupa powinna rządzić się sama z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup
Anonimowych Hazardzistów jako całości.

AA.5.Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
AH.5.
Anonimowi Hazardziści mają tylko jeden najważniejszy cel – nieść swoje posłanie do kompulsywnych hazardzistów, którzy ciągle cierpią .

AA.6.Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
AH.6.Anonimowi Hazardziści nie mogą nigdy poręczać, finansować i użyczać nazwy Anonimowych Hazardzistów żadnym pokrewnym organizacjom i innym przedsiębiorstwom, tak aby kwestie finansowe, własnościowe i prestiżowe nie odwracały nas od najważniejszego celu.

AA.7.Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
AH.7. Każda Grupa
Anonimowych Hazardzistów musi być w pełni samowystarczalna, musi odmawiać zewnętrznego wspierania.

AA.8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
AH.8.
Anonimowi Hazardziści nie powinni być zawodowo zatrudniani w naszych centrach usługowych. Jednakże te centra mogą zatrudniać specjalnych pracowników.

AA.9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
AH.9.
Anonimowi Hazardziści nie mogą nigdy organizować się w struktury , ale mogą tworzyć komitety i rady pomocnicze odpowiedzialne przed tymi, którym służą.

AA.10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
AH.10.10.
Anonimowi Hazardziści nie zajmują stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych , stąd nazwa Anonimowi Hazardziści nie może być wciągnięta w żadną publiczną dyskusję.

AA.11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
AH.11. Nasza polityka wobec środków masowego przekazu powinna polegać bardziej na przyciąganiu niż promocji; powinniśmy zawsze zachować osobistą anonimowość w stosunku do prasy, radia,
filmu i telewizji.

AA.12.Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
AH.12. Anonimowość jest duchową podstawą
Programu Anonimowych Hazardzistów przypominającą nam zawsze, aby przedkładać zasady nad sprawy osobiste.

Tłumaczenie: Iwona-Isia

Materiał chroniony prawem autorskim

 

Odpowiedz

Musisz być zalogowany aby komentować